Artykuły

Sortuj według

Collective Agreements in Poland in the Light of International Labour Standards

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 377-385
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.031.16576