Tatjana Đurišić Bečanović

Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Sortuj według

Zaboravljanje traume – Goli otok u jugoslovenskoj semiosferi

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 53-66
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.004.16356