Część I. Konteksty historyczne i społeczno-polityczne

Sortuj według

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem

Tom XVIII, s. 67-80
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.005.16357