Część II. Konteksty filozoficzne i religijne

Sortuj według

Elementy duchowości prawosławnej ocalone od zapomnienia w Anglosferze: mytarstwa w myśli Ojca Serafina Rose’a

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 173-188
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.013.16365