Artykuły

Sortuj według

Przegląd zastosowań metod inżynierii odwrotnej do katalogowania i rekonstrukcji dóbr kultury

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 25-51
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.002.16531