Artykuły

Sortuj według

Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 53-62
Data publikacji online: listopad 2022
DOI 10.4467/29563763.OLDK.22.003.16532