Artykuły

Sortuj według

Healthy ageing in Germany – common care and insurance funding. Institutional and financial dimension of health promotion for older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 20-33
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.004.6230

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Konkurencja między „Publicznymi Funduszami Zdrowia”. Przesłanki teoretyczne oraz doświadczenia Niemiec i Szwajcarii

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 5-16
Data publikacji online: 2009

Comparison between processes of HTA, pharmaceutical pricing and reimbursement, and their transparency in Germany and Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 102-108
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.010.4123

Zadłużenie publicznych szpitali w Polsce w latach 2005–2014. Nierozwiązany problem zobowiązań wymagalnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 258–270
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.027.3445

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010

Investment in work health promotion in small and medium-sized enterprises in Germany

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 95–105
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.012.0899

Starzenie się człowieka i starzenie się populacji. Podział odpowiedzialności za skutki finansowe w systemie opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 86-100
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.006.0343

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 176-184
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.017.12770

Ustawa refundacyjna i reforma polityki lekowej w Polsce

Wydatki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce na refundację leków w latach 2004-2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 16–27
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.002.1540