Artykuły

Sortuj według

The European Landscape Convention with respect to the cultural landscape – a Polish perspective (Europejska Konwencja Krajobrazowa wobec krajobrazu kulturowego – perspektywa polska)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 1/2022 (8), s. 77-94
Data publikacji online: październik 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.008.16398