CV:

Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami, Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Artykuły

Sortuj według

Comparison between processes of HTA, pharmaceutical pricing and reimbursement, and their transparency in Germany and Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 102-108
Data publikacji online: 30 maja 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.010.4123

Innowacja lekowa w świetle ustawy refundacyjnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 87-95
Data publikacji online: 2010

Wdrażanie systemu HB-HTA

Ustawa refundacyjna i reforma polityki lekowej w Polsce

Opieka farmaceutyczna i nowoczesna farmakoterapia w systemie opieki zdrowotnej

Medycyna zindywidualizowana i farmakogenomika w leczeniu schorzeń centralnego układu nerwowego – przyszłość farmakoterapii czy kolejne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 1, s. 59–68
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.006.1616

Sprawozdania

Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 111–115
Data publikacji online: 2012

Komunikat z XV. Corocznego Europejskiego Kongresu International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) w Berlinie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 238–240
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.025.1173