Artykuły

Sortuj według

Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania świadczeń zdrowotnych. Dotychczasowe rezultaty ich funkcjonowania w świecie i perspektywa dla Europy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 248–257
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.026.3444

Dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Propozycje i debata wokół ich wprowadzenia w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 154–168
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.017.1165

Inne

Erasmus Mundus poświęcony zdrowiu publicznemu w Krakowie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 111–115
Data publikacji online: 2012

Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 72-75
Data publikacji online: 2013