Artykuły

Sortuj według

Ekonomiczna ewaluacja programów z zakresu zdrowia publicznego – przegląd wytycznych międzynarodowych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 4, s. 259-265
Data publikacji online: 2 grudnia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.027.5896

Jak mierzymy zdrowie? Zarys historii i metody pomiaru

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 304-315
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.032.5459

Wskaźniki zdrowotne – definicje, funkcje, klasyfikacje

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 64-75
Data publikacji online: 17 września 2009

Przemiany demograficzne – świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 5-24
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.001.0338

Prognozowanie i planowanie kadr medycznych

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje  i prognozy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 2, s. 125–147
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.14.012.1622

Inne

9 Europejska Konferencja Ekonomiki Zdrowia - Zurych, 18-21 lipca 2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 116–120
Data publikacji online: 2012

Starzenie się populacji; co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu? Konferencja w UJ CM oraz badania naukowe

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 58-71
Data publikacji online: 2013