CV:

doktor nauk prawnych, członek American Polygraph Association i stypendysta Yankee Memorial Scholarship, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Badania poligraficzne w Rosji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 120-142
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.051.16942

Artykuły recenzyjne / recenzje

Uwagi na marginesie ukraińskiego zeszytu metodycznego dotyczącego badań poligraficznych prowadzonych w celu identyfikacji rosyjskich dywersantów oraz agentów

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 163-176
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.007.17657

Articles in English

Polygraph examinations in Russia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 329-351
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.061.16952

Review articles / reviews

Notes on the margins of the Ukrainian methodological notebook on polygraph research conducted to identify Russian saboteurs and agents

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 389-402
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.017.17667