Alicja Szumowiecka

Artykuły

Sortuj według

Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018

Tom XXXI, s. 189-215
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.010.16712