Artykuły

Sortuj według

Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego Sondażu Kompetencji Zdrowotnych [HLS-EU]

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 210–218
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.022.1170

Społeczne nierówności w zdrowiu – efekt medykalizacji promocji zdrowia?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 64-75
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.018.0555

Rozwiązywanie problemów zdrowia publicznego

Instytucjonalne determinanty współpracy instytucji zdrowia publicznego i telewizji publicznej w zakresie edukacji zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 1, s. 12-19
Data publikacji online: 5 czerwca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.002.8672