Artykuły

Sortuj według

Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018)

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 185-198
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/25442554.MBK.22.023.17109