Artykuły

Sortuj według

Komodyfikacja krwi w wybranych utworach chińskiej literatury współczesnej na przykładzie Kronik sprzedawcy krwi Yu Hua oraz Snu wioski Ding Yana Lianke

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 67-78
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.040.17012