Artykuły

Sortuj według

Ocena szpitali z perspektywy pacjentów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 4-18
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.027.1175

Zasoby kadrowe/kształcenie/aktywność zawodowa

Priorities, factors and alternatives involved in the choice of medical specialty – an empirical study on year sixth medical students

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 62-73
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.008.11379