Artykuły

Sortuj według

Nursing – problems with its position in the health care system

Tom 15, Numer 3, s. 258-269
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.026.7806

Risk of decubitus ulcers and their occurrence in the group of patients accepted  to hospital treatment to conservative wards

Tom 14 Numer 1, s. 38-43
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.006.5568

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Tom10, Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.028.1176

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Tom10, Numer 4, s. 30-40
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.029.1177

Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Tom10, Numer 4, s. 41-48
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.030.1178

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Tom10, Numer 4, s. 49-57
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.031.1179

Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie

Tom 16, Numer 2, s. 79–85
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.009.9079

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Opieka skoncentrowana na pacjencie – analiza modelu i rezultatów wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej

Numer 1, s. 33-41
Data publikacji online: 8 września 2022
DOI 10.4467/18982026SZL.22.004.15995

Opieka pielęgniarska