Artykuły

Sortuj według

Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 41-48
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.030.1178

E-prescription. Selected legal and functional aspects

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 137-148
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.016.10429

Implementation of health maps in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, s. 156-160
Data publikacji online: 24 października 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.019.5581

Implementation of the XDS in electronic medical data interchange

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, s. 147-155
Data publikacji online: 24 października 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.018.5580

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.028.1176

Rekomendacje dotyczące zarządzania listami oczekujących w Polsce – wyniki projektu badawczego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 183–191
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.020.3112

Risk of decubitus ulcers and their occurrence in the group of patients accepted  to hospital treatment to conservative wards

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 38-43
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.006.5568

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 49-57
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.031.1179

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 30-40
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.029.1177

Years of life lost due to deaths in Poland measured with Potential Years of Life Lost (PYLL) and Period Expected Years of Life Lost (PEYLL) indicators in years 2000 - 2014

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14, Numer 3, s. 165-174
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.020.5889

Opieka pielęgniarska