Artykuły

Sortuj według

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Tom10, Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.028.1176

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Tom10, Numer 4, s. 30-40
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.029.1177

Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Tom10, Numer 4, s. 41-48
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.030.1178

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Tom10, Numer 4, s. 49-57
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.031.1179

Opieka pielęgniarska