Artykuły

Sortuj według

The Functional Condition and Physical Mobility among Patients Provided with Long-Term Institutional Care

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 1, s. 53-57
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.16.008.5570

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej.  Część I. Poziom wiedzy a wybrane zachowania zdrowotne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 360-367
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.037.5464

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część II. Wsparcie w rodzinie a poziom kontroli emocji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 368-374
Data publikacji online: 22 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.038.5465

Wybrane czynniki psychospołeczne a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej.  Część III. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia a prezentowane zachowania profilaktyczne.

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 375-380
Data publikacji online: 22 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.039.5466

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 19-29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.028.1176

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 30-40
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.029.1177

Czynniki wpływające na rekomendację szpitala jako miejsca pracy w opinii pielęgniarek zatrudnionych w polskich szpitalach

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 41-48
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.030.1178

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 49-57
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.031.1179

Opieka pielęgniarska