Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

System komunikacji zewnętrznej jako element kontroli zarządczej – partycypacja i komunikowanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 108-124
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.007.16783