Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej  doktryny przedwojennej i współczesnej

2022 (8), s. 125-171
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.008.16784