Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Wykorzystanie budżetu obywatelskiego w procesie rewitalizacji – przykład Ostrowa Wielkopolskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 172-183
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.009.16785