Proceduralne prawo administracyjne

Sortuj według

Transformacja e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 265-283
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.015.16791