Natalia Korczak

Demokracja i prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Sortuj według

Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 399-442
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.022.16798