Julia Pychyńska

Demokracja i prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Sortuj według

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie współcześnie – mit czy konieczność?

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 464-483
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.024.16800