Zarządzanie w administracji publicznej

Sortuj według

Administracja menedżerów

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 484-503
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.025.16801