Artykuły

Sortuj według

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 158-164
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.016.4319

Ogniska zakażeń szpitalnych w województwie małopolskim w latach 2011-2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 175–182
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.019.3111

Rola oceny ekonomicznej w podejmowaniu decyzji o finansowaniu innowacyjnych procedur medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 57-72
Data publikacji online: 2010

Finansowanie najdroższych terapii lekowych w Polsce a problemy w dostępie do nich. Analiza poziomu finansowania i opłacalności programów terapeutycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 97-104
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.021.0558