Artykuły

Sortuj według

Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s.  255–275
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.020.4130

Zróżnicowanie stosunku do edukacji zdrowotnej a wykształcenie. Polacy na tle pracowników z Hiszpanii, Łotwy i Słowenii

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 85-96
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.020.0557