I. ARTYKUŁY

Sortuj według

Utracone – odzyskane. Zbiory dawnego Muzeum Ziemi Kaliskiej w kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Zarys problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 152-186
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.012.18009

Teatr dla wszystkich? Spór o rolę Teatru Miejskiego na tle dyskusji społeczno-politycznych w Kaliszu lat trzydziestych XX wieku – zarysowanie problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 122-137
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.006.17590

Sterowana promocja miasta. O politycznym rodowodzie „Ptolemeuszowej Kalisii”

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 138-166
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.007.17591

V. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mateusz Rabiega (1994-2022) – historyk architektury, badacz dziejów Kalisza

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 274-279
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.022.18019