Dominika Płócienniczak

I. ARTYKUŁY

Sortuj według

Budownictwo drewniane wsi kaliskiej i sieradzkiej w muzeach. Przyczynek do porównawczej historii architektury wiejskiej w guberni kaliskiej

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 223-241
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.010.17594