Katarzyna Szczerbińska

Artykuły

Sortuj według

Ocena kompetencji osób wspomagających kształcenie pracowników pełniących opiekę nad ludźmi starszymi – prezentacja projektu ComPro

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 85-74
Data publikacji online: 2009

Kształcenie ustawiczne osób zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi w instytucjach pomocy społecznej (projekt ComPro)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7, Numer 1, s. 95-101
Data publikacji online: 2009

Fazy gotowości do zmiany zachowań i ich uwarunkowania a zachowania w sferze aktywności fizycznej i żywienia wśród starszych pacjentów objętych w Krakowie opieką pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. Implikacje dla promocji zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 60-75
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.004.0341

Karta praw osób starszych dotycząca ich udziału w badaniach klinicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 119-127
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.009.0346

Komunikacja między lekarzem a rodziną osób u schyłku życia przebywających w placówkach opiekuńczych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.017.11974