Artykuły

Sortuj według

Zmiany klimatu Krakowa i adaptacja do nich w kontekście uwarunkowań planistycznych

Zeszyt 170, s. 99-118
Data publikacji online: marzec 2023
DOI 10.4467/20833113PG.23.005.17493