Leszek Pudłowski

ARCHIWA — POMIĘDZY ADMINISTRACJĄ A POTRZEBAMI NAUKI. Materiały pokonferencyjne, Poznań, 18–19 listopada 2021 r.

Sortuj według

Między administracyjną Scyllą i uczoną Charybdą. Urzędnik czy historyk — rozterki u narodzin profesjonalnej archiwistyki w Stanach Zjednoczonych

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 73-97
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.005.17217