ARTYKUŁY

Sortuj według

Archiwalia dotyczące wielkopolskich gmin żydowskich w zbiorach Gesamtarchiv der deutschen Juden (przed 1939 r.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 141-169
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2391-890XPAH.22.008.17220