CV:

Doktor nauk prawnych, funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa Unii Europejskiej i prawa podatkowego. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W czasie studiów członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Finalistka prawniczych konkursów ogólnopolskich. Stażystka w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Szczególne rozwiązania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego adresowane do odbiorców chronionych paliw gazowych. Wybrane zagadnienia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 87-104
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.003.17653

Articles in English

Specific legal solutions in the field of energy security in the natural gas sector addressed to protected customers of gaseous fuels. Selected issues

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 313-329
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.013.17663