CV:

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, biegły z zakresu badań poligraficznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych.

Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Problem wielokrotnego testowania w przesiewowych badaniach poligraficznych – implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 105-126
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.004.17654

Articles in English

The issue of multiple testing in polygraph screening – implications for internal security

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 330-350
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.014.17664