CV:

Absolwentka filologii arabskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują ruchy feministyczne w krajach arabskich oraz udział kobiet w terroryzmie międzynarodowym.

Przegląd prac konkursowych

Sortuj według

Kobiety w strukturach ISIS – realne zagrożenie czy niewinne ofiary?

Numer 28 (15), s. 187-206
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.009.17659