Artykuły

Sortuj według

Invariants of plane curve singularities and Newton diagrams

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2011, Tom 49, s. 9-34
Data publikacji online: 5 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843828AM.12.001.0453