Artykuły

Sortuj według

"Translator of Tylor and Morgan" – Aleksandra Bąkowska and her Social Activities

Przekładaniec, Issue 24/2010 - Feminism and translation, s. 48-86
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.004.0566

„Tłumaczka Tylora i Morgana”. O Aleksandrze Bąkowskiej i jej działalności społecznej

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 50-89
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.004.0203

Rozprawy i szkice

Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914) w świetle relacji autobiograficznych, prasy kobiecej i historiografii feministycznej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 35-66
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.011.12402