Artykuły

Sortuj według

Slavica non leguntur: On a Feminist Project of Interwar Yugoslavia

Przekładaniec, Issue 24/2010 - Feminism and translation, s. 192-204
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.011.0573

Slavica non leguntur albo o pewnym jugosłowiańskim projekcie feministycznym okresu międzywojennego

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 128-140
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.007.0206

Strategies of Survival: Balkan Jewish Women and Cultural Representations of Memory. Preface

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 1–6
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.001.9171

Lost–Regained–Revised: Laura Papo Bohoreta, Sephardic Women in Bosnia, and Transcultural Survival Strategies in Memory

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 7-30
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.002.9172

Ofiary – wyobcowane – sprawczynie. Kobiecy punkt widzenia na przemoc i wojnę we współczesnym dramacie i teatrze (post)jugosłowiańskim

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2018, Volume 13, Issue 4, s. 237-255
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843933ST.18.021.9474