Artykuły

Sortuj według

Found in Translation. Dora Gabe, Sława Sztiplijewa and Anastasija Ganczewa in the Editorial Office of The Polish-Bulgarian Review

Przekładaniec, Issue 24/2010 - Feminism and translation, s. 145–162
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.010.0572

Odnalezione w przekładzie. Dora Gabe, Sława Sztiplijewa i Anastasija Ganczewa w redakcji „Przeglądu Polsko-Bułgarskiego”

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 171-158
Data publikacji online: 11 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.008.0207

The Hidden Conflicts with an Unorthodox Translator: Dora Gabe’s Contributions to the Jewish Press in Bulgaria

Studia Judaica, 2018, Nr 1 (41), s. 117-137
Data publikacji online: 18 października 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.18.007.9177

Rozprawy i szkice

Szczerość i autotematyzm. Przypadek dwóch tekstów publicystycznych Wilhelma Macha

Wielogłos, 2020, Numer 4 (46) 2020: Strategie szczerości, s. 69–86
DOI 10.4467/2084395XWI.20.030.13422