Artykuły

Sortuj według

Porównanie myśli Arystotelesa i Konfucjusza w kontekście jurysprudencji cnót

Zeszyt 23, s. 104-116
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.006.18152