Artykuły

Sortuj według

Prawne aspekty wykorzystania dalekowschodnich sztuk walki w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym

Zeszyt 23, s. 194-208
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.012.18158