Artykuły

Sortuj według

Polish Women Translators Outside the Canon. On a Forgotten Translation of Dostoyevsky’s The Devils

Issue 24/2010 - Feminism and translation, s. 163–178
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.012.0574

Polskie tłumaczki poza kanonem. Kilka uwag na temat zapomnianego przekładu Biesów Fiodora Dostojewskiego

Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 159-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.11.009.0208

Kiedy marginalne staje się kluczowym. Pojęcie „(nie)przekładalność” w kontekście literatury i kultury bułgarskiej – rekonesans

Volume 14, Issue 4, s. 259-268
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.044.11157

Część III. Konteksty literackie i językowe

Przyszłość niemożliwa. Zapominanie i formy zapomnienia w „Schronie przeciwczasowym” Georgiego Gospodinowa

Tom XVIII, s. 251-260
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.019.16371

Kultura masowa w Bułgarii

We własnych oczach. Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

Tom XII, s. 155-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.009.6462