Artykuły

Sortuj według

From “enlightenment” to “seduction”. The evolution of persuasive strategies in Polish magazines for the youngest children (in the last two decades of the twentieth century)

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 582–598
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.038.5913

Medialność młodomowy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 308-320
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.017.1253