Artykuły

Sortuj według

“A HUMAN FACE” OF COGNITIVE LINGUISTICS

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 3, COGNITIVE LINGUISTICS, s. 265-272
Data publikacji online: 30 października 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.018.7092

CHANGING THE PLAYING FIELD: A “SOCIAL TURN” IN THE STUDY OF LANGUAGE?

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2017, Volume 134, Issue 3, COGNITIVE LINGUISTICS, s. 273-279
Data publikacji online: 30 października 2017
DOI 10.4467/20834624SL.17.019.7093

Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona - po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 84-96
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.005.6545

“Fartaytsht un farbesert”: Wolf Biermann and Yitskhok Katsenelson’s Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2015, Volume 10, Issue 1, s. 37–44
Data publikacji online: 22 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843933ST.15.004.4095

Network models: an assessment

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2010, Volume 127, Issue 1, s. 39-56
Data publikacji online: 20 grudnia 2010

Itzhak Katzenelson’s Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk in Translation: The First Four Decades

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 73-81
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.005.8174

Recenzje

Odpominanie języka: Charles Taylor o językowej naturze człowieka (Charles Taylor, The Language Animal: The Full Shape of the Human Linguistic Capacity, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2016, ss. 352)

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 360–365
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.025.8169

Lektury

Czy przekład jest metaforą? (Jolanta Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009)

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 227-231
Data publikacji online: 2010

Alfa i Omega

Przekładaniec, Numer 22-23 - Baśń w przekładzie, s. 360-370
Data publikacji online: 2011