Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie gminy w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych

2023 (9), s. 9-25
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.001.18297