Informacje o autorze:

Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Uwarunkowania instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2023 (9), s. 75-91
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.005.18301